euzg2020 eu2020

A szívesen látogatott városról

A városlakók szükségleteit követő, a turisták és az üzletemberek igényeihez igazodó szabályozásokkal Zágráb Közép-Európai oázisának számít mindazok számára, akik kellemesen, kényelmesen kívánnak élni, okosan befektetni, de azoknak is, akik csak ismerkedni szeretnének gazdag történelmével, érdekes városi legendáival, és élvezni kívánják a város által kínált élményeket.

A város polgáréinak kiemelkedő vendégszeretete, a gazdag kulturális és turisztikai kínálat adott okot arra, hogy a várost már három egymást követő évben is (2016., 2017., 2018.) a legjobb adventi turisztikai célponttá nyilvánítsák Európában. A csodálatos adventi élményen kívül a város egész évben képes bárki szívét meghódítani, lakóit és vendégeit elvarázsolni zöld parkjaival, a Medvednica-hegy erdő borította lejtőivel, szökőkútjaival és emlékműveivel, virágos sétálóutcáival, tereivel, utcáival, valamint a város minden rejtett szegletének romantikus fellelésével.

Zágráb a szociálisan leginkább érzékeny városok egyike a Horvát Köztársaságban, amely lakóinak biztonságot, jobb életszínvonalat, életminőséget biztosít számos szociális támogatás nyújtásával és a rászorulókról, fogyatékossággal élőkről, nyugdíjasokról, a gyerekekről, a családokról, egyetemistákról való gondoskodásával szociális programok és jótékonysági akciók, továbbá egyesületi projektek aktív támogatása, segítsége révén is.
Zágráb főváros egyben az ország legfelsőbb, törvényhozó hatalmat gyakorló népképviseleti szerve, a Horvát Szábor, valamint a Horvát Köztársaság elnöke és Kormánya székhelye is.

 

 

Zágráb Főváros Önkormányzatának szervezeti felépítése
Zágráb Főváros Önkormányzata fővárosi és megyei önkormányzati feladatokat lát el, továbbá bizonyos államigazgatási hatósági jogkörrel is rendelkezik, amelyet az önkormányzat hatósági irodái, igazgatási osztályai gyakorolnak.

Zágráb Főváros Önkormányzatának testületei:
Zágráb Főváros Közgyűlése, amely Zágráb Főváros Önkormányzatának képviselő-testülete 
Zágráb Főváros Közgyűlése képviselő-testületként Zágráb Főváros Önkormányzata feladat-és hatáskörébe tartozó határozatokat, rendeleteket hoz, valamint ellát egyéb, Zágráb Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, illetve jogszabályokban előírt teendőket is. A Fővárosi Közgyűlés képviselőit a város lakossága közvetlen választások útján választja. 

Főpolgármester (Főpolgármesteri Hivatal) mint végrehajtó- testület  
Zágráb Főváros Önkormányzatának főpolgármestere képviseli Zágráb Főváros Önkormányzatát, és felel a Fővárosi Önkormányzat képviselő-testülete határozatainak, rendeleteinek végrehajtásáért. A főpolgármestert és a két főpolgármester-helyettest a város lakossága közvetlen választások útján választja. A főváros igazgatási főosztályai, hatósági irodái felépítéséről és működési rendjéről, hatás- és feladatköréről szóló határozat alapján a városban 24 fővárosi hatósági iroda, egy fővárosi hivatal (Főpolgármesteri Hivatal) és két szakszolgálati testület működik. 

Zágráb Főváros Önkormányzata mellett a városban Városnegyedi Önkormányzati Hivatalok is működnek, amelyek a 17 városnegyedből és az összesen 218 városrészi választmányból (képviselő-testületből) szerveződnek. A város polgáréi közvetlen választások útján választott, a városrészi választmányokban működő képviselőik révén vesznek részt az őket közvetlenül érintő (mindennapi élet, munka) kérdésekkel kapcsolatos határozatok meghozatalában. A városnegyedek már 2001 óta tevékenyen kiveszik részüket a város igazgatásában, és évről évre egyre jelentősebb mértékben járulnak hozzá a kommunális és egyéb közszükségletek megoldásához a város teljes területén. Ez főként a kisebb mérvű kommunális akciótervek kidolgozására és azok egyre sikeresebb megvalósítására vonatkozik. A városrészek képviselő-testületei 2009 óta szintén jelentősen segítik a fentebb felsorolt tevékenységek kivitelezését.
 
Lakosság /demográfiai politika-intézkedések
Zágráb Főváros Önkormányzata alapvető célja a város lakói számára a biztonságos és színvonalas élet megteremtése, főként a fiatalok, a családok, a nyugdíjasok és a szociálisan veszélyeztetett lakosság segítése, támogatása. Néhány évre visszamenőleg megfigyelhető, hogy Zágráb lakossága folyamatosan növekszik, amely a demográfiai helyzetet javító intézkedéseinek is köszönhető. 

Zágráb főváros a Horvát Köztársaság multikulturális központja is, hiszen területén hagyományosan különböző etnikai, kulturális, felekezeti, vallási közösségek élnek együtt, amelyek pótolhatatlanul színesítik és gazdagítják a város gazdasági, politikai, kulturális életét és működésének egyéb területeit. Zágráb főváros védi, fejleszti, előmozdítja az emberi jogok kiteljesedését, érvényesülését, a szociális ellátást és védelmet, valamint a városlakók részvételét a mindennapi, közéleti kihívások megoldásában. Ezzel összhangban céljaink között ottszerepelnek a közéleti és a családon belüli, nemek közötti egyenlőség megvalósulásának előmozdítása, a nemi, faji, nemzetiségi, vallási és egyéb kisebbségi hátrányos megkülönböztetés megakadályozása, s ezzel együtt a személyi és szabadságjogok előmozdítása. Ezek kapcsán támogatjuk a lakosság egyes csoportjainak szükségleteit és érdekeit képviselő helyi civilszervezetek és különböző aktivisták egyesülési szabadságjogainak megvalósulását.