euzg2020 eu2020

Healthcare

Zágráb Főváros Önkormányzata hosszúéves, magasszintű hagyományokat ápol az egészségügyi ellátásban és egészségügyi szolgáltatások terén, amelyek alapvető célja az „Egészség mindenkinek” program általános érvényesítése, azaz a teljeskörű egészségügyi és gyógyászati szolgáltatás nyújtásának biztosítása minden állampolgár számára. Az egészségügyi ellátás, az egészség megőrzése, védelme és előmozdítása Zágráb Főváros Önkormányzata területén hármas egészségügyi ellátási rendszerre épül (alapellátás, szakellátás és egyéb ellátások), és közöttük szakszerű és tudományos együttműködés zajlik.

Mivel az egyes helyi közösségek fejlesztése elsősorban az egészség minősége és előmozdítása felé irányul, Zágráb Főváros Önkormányzata számos, lakossága életminősége javítására, egészségük megőrzésére és előmozdítására irányuló programot és projektet indított és valósít meg, amelyekkel biztosítani kívánják az egészség előmozdítását, a betegségek megelőzését, a betegségek korai felismerését, azok gyógyítását és utókezelését.

Az „Egészség mindenkinek” elnevezésű stratégia alapja az az állandó cél, hogy az egészség maximális megőrzése, előmozdítása mindenki számára egész élete során biztosított legyen, és napjaink leggyakoribb betegségei és sérülései száma csökkenjen. 

Zágráb Főváros Önkormányzata részt vesz a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet „Egészséges városok” projektjében, amely erős ösztönző hatást gyakorol az emberi környezet védelme és előmozdítása, az egészséges életvitel, a városlakók egészséges emberi kapcsolatai, az egészségügyi szolgáltatók tevékenysége, a betegségmegelőzések és az egészség előmozdítása felé fordulásra– egyszóval, a társadalom egészségügyi politikájára.
 
Sport
Zágráb Főváros Önkormányzata körzetében a sporttevékenységek felelőse Zágráb Főváros Önkormányzata Sportszövetsége, amely serkenti, ösztönözi és fejleszti a sporttevékenységek előmozdítására irányuló politikát. A zágrábi sportélet fejlődése azon alapszik, hogy sikerül-e a sporttevékenységekbe minél több lakost bevonni, a sportprogramoknak minél több aktív résztvevőt megnyerni, hogy megnövekszik-e az aktív fiatal sportolók száma és létrejönnek-e folyamatos sport-csúcsteljesítmények. 
 
Recreation
A tehetséges sportolóknak, főként a városi és nemzeti sportsikerek elérőinek a város igyekszik minél jobb feltételeket biztosítani a hazai és nemzetközi sportversenyekre való megfelelő felkészüléshez. Ugyancsak törekszünk a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők számára a sportlehetőségek megteremtésére, ehhez a feltételek biztosítására, e területen a sporttevékenység fejlesztésére és előmozdítására. E célra Zágráb Főváros Önkormányzata 162 sportobjektumot birtokol, amelyekben gazdag sportélet zajlik. Ez mellett a zágrábi sportlétesítmények otthont adnak számos nagyszabású, nemzetközi sportrendezvénynek is. 

A zágrábi sportélet messzi múltba nyúló hagyományai és fejlettsége mellett kitűnő eredményekkel is dicsekedhet. A város sportolói közül került ki a legtöbb, nemzetközi sikereket, érmeket elért élsportoló. A szervezett sportversenyek mellett Zágráb Főváros Önkormányzata számos más, sport és rekreációs programot bonyolít, mint például a „Sport Mindenkinek”, a „Nemzetközi Gyaloglónap”, a „Zágrábi Maraton” és egyéb elnevezésű rendezvények.
 
Sport számokban: Zágráb Főváros Önkormányzata Sportszövetsége rendelkezik 71 egyesületi taggal, ebből 61 a szövetség, 6 a támogatótag és 3 az ideiglenes tag. Megközelítőleg 800 klub és 20 sportszakcsoporti egyesület; 18 500 aktív szeniorsportoló, 40 000 ifjúsági sportoló, 50 000 rekreációs sportoló¸ megközelítőleg 1 100 egyesület, gazdasági társaság és intézmény létezik, amely Zágráb Főváros Önkormányzata körzetében tevékenykedik a horvát sportjogszabályok szerint regisztrált formában, és tagjaikkal, alkalmazottjaikkal különböző sportprogramokat szerveznek, bonyolítanak; 162 sportlétesítmény áll a város tulajdonában.
 
Cycling
Gyors és kedvező árú belvárosi és helyközi közlekedés, egészséges testmozgás, természetbarát közlekedés, sportaktivitás és kitűnő rekreáció az, amit a kerékpározás kínál, és amely egyre népszerűbb sporttá válik. Zágráb Főváros Önkormányzata már több évre visszamenőleg számos projekt keretében intenzív befektetéseket folytat a kerékpárutak, infrastruktúra kialakítására, és lakóit, sőt turistáit is arra buzdítja, hogy minél gyakrabban válasszák a kerékpáros közlekedést.

 
 Zágráb városában a kerékpáros közlekedés egyre nagyobb szerepet kap, főleg napjaink légszennyezettsége, a nagyfokú gépjárműközlekedés okozta káosz miatt. A kerékpározók számára a város igyekszik minél több szabad útvonalat biztosítani a városon keresztül. Követjük a trendeket, bővítjük a kerékpáros úthálózatot, a kerékpározás kultúráját igyekszük megteremteni, népszerűsíteni.

Brossúra: