euzg2020 eu2020

Mezőgazdaság

Többszázéves erdők borítják Zágráb Főváros Önkormányzata területének majdnem harmadrészét. Ma már ritkaságszámba menően megőrizték ezek eredeti állapotát, őshonos és természetes élővilágát. Zágráb erdei a város sajátos zöldövezeti oázisai. A város mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikáját a fenntartható fejlődés elve vezéreli, a város akár közeli, akár távoli környezetéről is van szó. Figyelembe veszi Zágráb városának fontos szerepét, amely az árupiac központja, és minden olyan természetes tényezőjét, amely kihat az egyes mezőgazdasági termelési ágazatok elsődlegességének megállapítására. 
 
Erdészet
A „Városi kertek” elnevezésű és a Zágráb Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, művelhető földterületek rendezését, felhasználását szolgáló projekt kitűnő fogadtatásban részesült. A cél, hogy ezeket a földterületeket Zágráb polgárainak rendelkezésére bocsássák élelmiszer (zöldég és bogyós gyümölcs), fűszernövények és virágok saját célú termesztésére. A projekt pozitív példája a városi földterületek fenntartható felhasználására, amely előbbre viheti a városlakók életminőségét szociális, egészségügyi, gazdasági és ökológiai szempontból is. A városi kertek biztosítják az egészséges élelmiszert, javítanak a városiak anyagi helyzetén, hozzájárulnak az egészségesebb környezet, a biológiai sokféleség megőrzéséhez, a lakosság környezettudatosságának kialakulásához, a természetközeliség megvalósulásához, a szabadidő egészséges kihasználásához, az egészséges életvitel terjesztéséhez, valamint a városi önkormányzat és a lakosság kapcsolatának előmozdításához. 

A város közelében található vidéki infrastruktúra a városi lakosság számára kitűnő lehetőség a város zajától, lüktetésétől, a stresszhatásoktól való menekvésre, a zöldövezeti nyugalom, a tiszta és friss levegő élvezésére. 
A zágrábi erdei övezet azon, ma már ritka, értékes kincsek egyike, amely a városi ember számára sajátos oázist jelent őshonos növényeivel, állataival, századok óta fennálló ugyanolyan természetes felépítésével.

A városi és vidéki élet egyedi társítása kapcsán Zágráb Főváros Önkormányzata a vidéki turizmus olyan kifejlesztésével dicsekedhet, amely magában foglalja a természeti parkok és más természeti kincsek látogatását is vidéki környezetben, a sétarepülést, a vidéki tájban való gyönyörködést és a falusi gazdaságokban való tartózkodást.
 
Állatvédelem
A százezernyi házikedvenc jelenléte Zágrábban elegendő ok arra, hogy Zágráb Főváros Önkormányzata felelősségteljesen tekintsen erre a kérdésre is, és alakítsa e téren is politikáját, amelynek célja az állatokról való gondoskodás és az állatvédelem. A város külön rendeletben szabályozza a házikedvencek, háziállatok tartásának feltételeit és módját, és biztosítja a higiéniai szolgálatok működését. Nagy figyelmet fordít az elhagyott, elveszett, megsérült és bántalmazott állatokra. Dumovec nevű állatmenedékhelyén, valamint a Zágrábi Állatkertben védelemre és gondoskodásra találnak ezek az állatok.