euzg2020 eu2020

Szociális politika

Zágrábot nevezhetjük a tökéletesre törekvés előmozdítójának, szimbólumának is működése bármely területén, de különösen az oktatás és a szociális ellátás, gondozás szektorában, ahol a lakosságra nézve magas színvonal elérése tapasztalható. 

A Horvát Köztársaság egyik legerősebb szociális érzékenységű városaként nagy figyelmet fordítunk a szociális ellátásra és gondozásra, a jogok biztosítására, a segítségnyújtásra és mindazok védelemre, akiknek különböző okok folytán kialakult életkörülményei miatt erre különösen nagy szükségük van.

Zágráb főváros mindemellett törekszik minden polgára életkörülményén általában is javítani, tekintet nélkül életkorára, az újszülöttektől a gyerekeken át, a szépkorúakig. Folyamatosan kísérjük a lakosság igényeit, szükségleteit, és azoknak megfelelően hozzuk meg a szükséges intézkedéseket, teszünk konkrét lépéseket pénzsegélyek, természetbeni segítség adásával, élelmiszer, szállás és egyéb szociális szolgáltatások nyújtásával minden korosztály, a fogyatékkal élők, a családon belüli vagy egyéb erőszak elszenvedői, áldozatai és a marginalizálódott, létminimumon élő rétegek számára, akár olykor nem szokványos jogok és szolgáltatások biztosításával is.

Főként az Európai Szociális Alap projektjei és az uniós programok adta lehetőségekre pályázunk partnerként együttműködve a Zágráb főváros területén található és a külföldi országok városi, megyei önkormányzataival, egyesületivel és intézményeivel.
 
 
Oktatás
Az oktatási-nevelési intézmények száma, valamint a szolgáltatások és programok sokszínűsége szempontjából Zágráb városa számtalan lehetőséget kínál a fiatalság, a gyerekek számára, továbbá mindazoknak, akik az egy életen át tartó tanulás elve és rendszere szerint kívánják képezni magukat. Az oktatási intézményekben folyó munka magas színvonalát tanúsítja az a tény, hogy Zágráb főváros tanulói és egyetemistái rendszeresen érnek el kiváló eredményeket, kapnak elismeréseket és díjakat regionális és országos versenyeken, legfőképpen a multimédia és az IT, valamint a matematikai tudományok területén. A város széles skáláját nyújtja a különböző nemzeti (horvát, német, francia, brit vagy amerikai angol) alaptantervek programja szerint működő idegen, akár francia, angol, német nyelvű óvodáknak, általános és középiskoláknak, akárcsak nemzetközi tanúsítványokkal ellátott programoknak, mint a nemzetközi IB oklevél, Middle Years és Primary Years, valamint a Cambridge Secondary és Advanced képzés.
 
Nevelés
 A Zágrábi Tudományegyetem a legrégebbi, akadémiai és kutatási szempontból a Horvát Köztársaság legnagyobb és vezető tudományegyeteme, amely átfogó felsőfokú képzést biztosít orvosbiológiai, biotechnikai, társadalom-, bölcsész- és természettudományi, műszaki és művészeti területen egyaránt. Különleges szerepe és felelőssége van a nemzeti tudományos, szellemi és kulturális örökség megőrzésében, előmozdításában, továbbá az országimázs kialakításában, az ország nemzetközi megítélésében, a horvát felsőoktatás és tudományos élet vonzerejének formálásában. Zágráb egyúttal számos más, állami és magántulajdonú felsőoktatási intézménnyel rendelkezik.